Privacyverklaring

 

Forex24 B.V., hierna genoemd als “Algotrade”, verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van ons en/of omdat je ons jouw gegevens hebt verstrekt.

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 

 1. Voor- en achternaam;
 2. Geslacht;
 3. Adres;
 4. E-mailadres;
 5. Geboortedatum;
 6. IP-adres;
 7. Bepaalde financiële gegevens

 

Deze gegevens zijn noodzakelijk en verplicht om toegang te krijgen tot het softwareplatform van Algotrade.

 

 

 

Wat het doel is van het verwerken van de persoonsgegevens

 

Algotrade verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Je te kunnen identificeren, bellen en/of e-mailen voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Wij koppelingen kunnen maken met de door jou gekozen signaalaanbieders en brokers;
 • Wij betaaltransacties kunnen afwikkelen;
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen in onze producten en diensten

 

 

 

Verwerken van jouw gegevens

 

Binnen Algotrade hebben alleen medewerkers die meewerken aan het uitvoeren van de hierboven beschreven doelen toegang tot jouw persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens die jij aan Algotrade doorgeeft, zijn niet doorzoekbaar voor zoekmachines.

 

 

 

Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren

 

Algotrade bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

 

 

 

Delen met derden

 

Tenzij jij hiervoor apart toestemming geeft, worden jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt.

 

 

 

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

 

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook heb je het recht om jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Algotrade.

 

Tenslotte heb je nog het recht op overdraagzaamheid. Dat houdt in dat je Algotrade kunt verzoeken jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar een andere door jou uitgekozen organisatie te sturen.

 

Wil je een verzoek indienen om jouw gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen? Of wil je jouw toestemming intrekken of een bezwaar indienen? Neem dan contact met ons op via info@algotrade.nl.

 

 

 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

 

Algotrade heeft passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige toegang tot jouw gegevens.

 

 

 

Heb je een klacht over de wijze waarop Algotrade jouw persoonsgegevens verwerkt? Neem dan contact met ons op via info@algotrade.nl.